ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث

نتیجه تصویری برای 15

بیشتر بدانیم:

بر اساس ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث:

در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط واخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت اتمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

1- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

2- رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

3- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

4- در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن ، آگاه باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر،با گروه مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.


بیمه ایران نمایندگی نوبنیاد
منبع این نوشته : منبع
بیمه ,وسیله نقلیه ,راننده مسبب، ,زیان دیده ,قانون بیمه